Frequently asked questions

Hier vindt u de meest gestelde vragen over Haghevoorde en onze particuliere thuiszorg. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem dan via info@haghevoorde.nl

Filter

Zorg voor als u langer thuis wilt blijven wonen, ook als het iets minder makkelijk gaat. Het is zorg die is afgestemd op uw wensen en situatie en die wordt geleverd in uw eigen vertrouwde omgeving. U behoudt de regie; u bepaalt dus welke zorg u ontvangt , hoeveel zorg u wenst en u koopt deze zorg zelf in. Ook zonder zorgindicatie kunt u voor particuliere thuiszorg kiezen. 

Als u niet meer (helemaal) voor uzelf kunt zorgen, als wassen en aankleden een probleem worden, als u herstellende bent van ziekte of moet herstellen na een ziekenhuisopname. Als u in verband met ziekte verpleging nodig in heeft of als het huishouden te zwaar is geworden. Voor al deze vormen van zorg kunt u contact opnemen met Haghevoorde. 

 • 24-uurs zorg en verpleging 
 • Verpleging 
 • Dementiezorg 
 • Persoonlijke verzorging 
 • Persoonlijke begeleiding
 • Huishoudelijke hulp 
 • Gezelschap

Regio Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Den Haag, Delft, Rotterdam, het Westland en Leiden. Heeft u zorg nodig en valt uw woonplaats binnen de regio maar buiten deze plaatsnamen? Neem dan contact op via 070 – 301 02 60 of info@haghevoorde.nl. Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden binnen onze pool van zorgprofessionals.

U kunt Haghevoorde bellen op 070 – 301 02 60 of mailen op info@haghevoorde.nl. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op de contactpagina. Als u hier uw gegevens invult neemt Haghevoorde contact met u op.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen en zorgbehoeften. Bel tijdens kantoortijden op 070 – 301 02 60 of mail op info@haghevoorde.nl.

Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op de contactpagina. Als u hier uw gegevens invult neemt Haghevoorde contact met u op.

Wordt u plots ontslagen uit het ziekenhuis of is er een spoedsituatie die om zorg aan huis vraagt? Voor de aanvraag van spoedzorg belt u 24 uur per dag op 070 – 301 02 60. Kan uw zorgvraag wachten? Dan vragen we u om de eerstvolgende werkdag te bellen tussen 09:00 – 17:00 uur op ditzelfde nummer.

Ook als u geen zorgindicatie heeft kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. U betaalt de zorg uit eigen middelen.

Als u langdurige zorg nodig heeft werken we zoveel mogelijk met een klein team van zorgprofessionals. Zo ziet u zoveel mogelijk vertrouwde gezichten. 

Een dossier waarin zorgprofessionals alle informatie rondom uw zorg vastleggen. Denk aan medicatie,  informatie over hetgeen u gegeten en gedronken heeft, en of u pijnklachten heeft. In het dossier bekijkt u de voortgang van uw zorg. Ook staan de afspraken met bijvoorbeeld uw huisarts, het ziekenhuis en/of de fysiotherapeut in uw zorgdossier. Het dossier blijft fysiek in uw woning. Op deze manier heeft u op elk moment inzicht in uw dossier.

Als cliënt bent u dossierhouder. Uw dossier blijft fysiek bij u thuis. Op deze manier heeft u (of uw mantelzorger) op elk moment inzicht in uw dossier.

Er geldt géén minimum leeftijd. Iedereen met een persoonsgebonden budget of eigen middelen kan gebruik maken van particuliere thuiszorg.

U kunt zorg afnemen vanaf 2 uur per zorgdag. Het aantal zorgdagen in de week bepaalt u zelf.

U kunt van 2- 24 uur per dag zorg afnemen.

Als cliënt bepaalt u, afhankelijk van uw zorgvraag en wensen, hoeveel uur zorg u nodig hebt. De zorgverlening die Haghevoorde levert verschilt per cliënt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omstandigheden. Haghevoorde levert zorg vanaf minimaal 2 aaneengesloten uur tot 24 uur zorg per dag.

Er geldt géén wachttijd. Indien noodzakelijk kan de zorg met spoed worden opgestart.

Als cliënt heeft u de regie over de gewenste zorg, uw budget en de inzet van dit budget. U bepaalt dus welke zorg u wenst, wat uw budget is en hoe u dit budget inzet.

Met vaste teams bent u verzekerd van continue zorg.  U heeft zo min mogelijk te maken met wisselingen, ziet zo zoveel mogelijk vertrouwde gezichten en is er een goede overdracht tussen de zorgprofessionals. 

U koopt zelf zorg in. U doet dit op basis van uw eigen behoefte en wensen. U bepaalt zelf welke zorg u wilt ontvangen en betaalt deze uit uw persoonsgebonden budget (pgb) of uit eigen middelen.

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

Als u zelf wilt kiezen wie uw zorgaanbieder is en/of als u zelf controle wilt houden over welke zorg u ontvangt.

Dit budget kunt u zelf aanvragen. Waar u dit doet is wettelijk bepaald en afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

Dit vraagt u aan op verschillende plekken. De zorg is geregeld in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar u de zorg aanvraagt hangt af van het type zorg dat u nodig heeft. Dit kan de gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor zijn. Dit worden ook wel de ‘loketten’ genoemd.

Soms is het lastig om overzicht te krijgen van de financiële regelingen. De collega’s van Haghevoorde zijn goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Zij helpen u graag en ondersteunen u bij de aanvraag van het persoonsgebonden budget. U kunt uw hulpvraag stellen tijdens het intakegesprek.

Neem contact met ons op voor persoonlijke uitleg over de mogelijkheden en tarieven. Net als ieder mens is elke zorgvraag anders. Wij kunnen daarom geen standaard tarieven communiceren.

U kunt de zorg particulier financieren.

Nee, dit is niet mogelijk.

Een deel van de zorgkosten is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit geldt meestal voor het deel dat niet door een pgb vergoed wordt. De kosten moeten ook boven een bepaald drempelbedrag uitkomen.

Mantelzorg is (langdurige) onbetaalde zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten familieleden, vrienden, kennissen en buren. Bij aanvang van de zorg is er een bestaande band tussen de mantelzorger en de naaste. 

Zorg gericht op uw welzijn, structuur, zekerheid en begeleiding thuis in uw eigen omgeving. Samen werken we aan veiligheid, vertrouwen en structuur in uw dag.

Medisch en verzorgend handelen met als doel om genezing te bereiken.

Zorg bij ongeneeslijke ziekte heet palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Men spreekt ook wel van terminale zorg.

Terminale zorg is zorg die gericht is op palliatie; verzachting of verlichting. Als de levensverwachting drie maanden of korter is spreekt men van terminale zorg. Deze zorg is gericht op het tegengaan van nare symptomen als pijn, jeuk en benauwdheid. Verder wordt er zoveel mogelijk comfort geboden om de laatste levensfase zo mogelijk te laten verlopen.

Wandelen naar een voor u aangename plek, het hebben van een goed gesprek of bijvoorbeeld samen lunchen of dineren in een horecagelegenheid of thuis.

Een zorgprofessional slaapt bij u in huis. Het kan u een prettig gevoel geven als u weet dat er ’s nachts een zorgprofessional aanwezig is om hulp te bieden als u ’s nachts verward wakker wordt of naar het toilet wilt gaan. Met nachtzorg kunt u gedurende de hele nacht een beroep doen op de zorgprofessional. Ook in de terminale fase is het van onschatbare waarde als er iemand ’s nachts aanwezig is.

Haghevoorde is bemiddelaar in particuliere thuiszorg. We bemiddelen zorg tussen cliënten en zelfstandige zorgprofessionals.

– 1-op-1 zorg bij cliënten thuis
– Tijd en persoonlijke aandacht voor je cliënt
– Werken wanneer het jou schikt
– Keuze in eigen opdrachten
– Werken in een klein team per cliënt
– Je administratie wordt deels door Haghevoorde verzorgd
 • 24-uurs zorg en verpleging 
 • Verpleging 
 • Dementiezorg 
 • Persoonlijke verzorging 
 • Persoonlijke begeleiding
 • Huishoudelijke hulp 
 • Gezelschap

Meld je aan via het aanmeldformulier op deze website of bel op werkdagen tijdens kantooruren op 070 – 301 02 60.

Je kunt als zorgprofessional niet in loondienst bij Haghevoorde werken. Wil je als zelfstandig ondernemer namens Haghevoorde werken maar ben je nog niet ingeschreven in de KVK? Dan ondersteunt en begeleidt Haghevoorde je met de start van jouw eigen onderneming.

– Opleiding in de zorg vanaf helpende plus en hoger
– Inschrijving in Kamer van Koophandel (KVK)
– Verklaring omtrent gedrag (VOG)
– AGB code om geleverde zorg te kunnen declareren. (Haghevoorde kan de AGB voor je aanvragen)
– Ingeschreven staan bij een klachtencommissie (wettelijk verplichting als ZZP-er in de zorg)
-Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (advies)

1. Inschrijven bij Kamer van Koophandel met SBI code 88 (thuiszorg). Zie website: www.kvk.nl

2. Aanvragen AGB-code bij: www.agbcode.nl 

3. Aanvraag indienen voor PGB-houders, met KvK inschrijving: 

 • code 41 (ZZP’ers in wijkverpleging/PGB aanbieders/beheerstichting)
 • code 4102 – PGB aanbieders
 1.  

       Deze aanvraag doet Haghevoorde kosteloos voor je.

4. Opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag bij de gemeente (VOG). Dit kan ook online met behulp van je DigiD via www.mijnvogaanvragen.nl

5. Bedrijfsverzekeringen afsluiten 

6. Inschrijven bij een klachtencommissie (wettelijke verplichting voor ZZP-er in de zorg) Zie www.solopartners.nl

7. Advies: open een bankrekening voor je bedrijf waarop alle inkomsten gestort worden en waarvan je de kosten voor je bedrijf betaalt. 

 1. Kopie van je diploma’s
 2. Kopie paspoort
 3. Kopie uittreksel KVK
 4. AGB-code
 5. Kopie VOG
 6. Kopie bedrijfsverzekeringen
 7. Bewijs inschrijving klachtenkommissie

Hiermee laat je zien dat je een betrouwbare zorgprofessional bent en wordt je gesteund bij een eventuele klacht.

Regio Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Den Haag, Wassenaar, Delft, Rotterdam, het Westland en Leiden. 

De cliënt(en) voor wie je werkt zijn jouw opdrachtgever. Je hebt ook een overeenkomst met hen en wordt betaald door de cliënt(en) voor wie je werkt. Je werkt namens Haghevoorde maar bent dus niet in loondienst van Haghevoorde. Wel nemen we je een groot deel van je administratie uit handen. 

Haghevoorde neemt een deel van je administratie uit handen. 

 • Planning voor de zorgverleners
 • Facturatie aan cliënten
 • Opstellen van zorgplannen
 • Aanvragen van indicaties bij cliënten
 • Organisatie van volledige bij cliënt 

 

Cliënten zijn zelf dossierhouder. Het dossier blijft dan ook fysiek bij de cliënt thuis. Op deze manier heeft de cliënt (of mantelzorger) op elk moment inzicht in het dossier.

Als zelfstandig zorgprofessional geef je zelf aan welke dagen/dagdelen je kunt werken. Ook als je co-ouderschap hebt kun je dus werken via Haghevoorde.

Als zelfstandig zorgprofessional bepaal je zelf welke dagen je beschikbaar bent voor werken namens Haghevoorde.

Je belt Haghevoorde op 070 – 301 02 60 of mailt op info@haghevoorde.nl. Ook kun je gebruik maken van het aanmeldformulier op de contactpagina. Als je hier je gegevens invult neemt Haghevoorde contact met je op.

Bij cliënten die langdurige zorg nodig hebben werken we zoveel mogelijk met een klein team van zorgprofessionals. Op deze manier ziet de cliënt zoveel mogelijk vertrouwde gezichten.

Met vaste teams verzekeren we cliënten van continue zorg.  Op deze manier ziet een cliënt zoveel mogelijk vertrouwde gezichten en is er een goede overdracht tussen jou en de andere zorgprofessionals. Cliënten hebben op deze manier zo min mogelijk last van wisselingen; ze worden dus niet steeds geconfronteerd met nieuwe mensen in huis. Jij als zorgprofessional hebt door het werken met vaste teams de mogelijkheid om een duurzame relatie met je cliënten op te bouwen.