Diensten > 24-uurs zorg en verpleging

24-uurs zorg en verpleging

Als door omstandigheden uw situatie achteruit gaat, biedt 24-uurs zorg uitkomst als u thuis wilt blijven wonen. Met 24-uurs zorg kan opname worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Een klein team van vaste zorgprofessionals biedt u, 24 uur per dag, de zorg die u nodig heeft in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij 24-uurs zorg kunt u denken aan ALS-zorg inclusief beademing, (non) invasieve beademing, sondevoeding, dementiezorg, palliatieve- en terminale zorg. Binnen uw mogelijkheden zorgen de zorgprofessionals voor een zinvolle dagbesteding. Uw mantelzorgers worden ontlast waardoor zij meer kwalitatieve tijd met u door kunnen brengen. In plaats van verzorgende zijn zij zo weer uw geliefde of naaste. Ook in de laatste levensfase is 24-uurs zorg van onschatbare waarde voor zowel cliënt, mantelzorger(s) als familie.

Andere diensten